Actueel

Nieuwsbrief

Altijd als eerste op de hoogte van nieuwe blogs en artikelen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

De ins en outs van de gemeenteraadsverkiezingen 2018
Voor iedere beleidsadviseur zijn de gemeenteraadsverkiezingen een spannende tijd. Het gemeentelijk beleid is net weer een paar jaar op de rit, als een nieuwe coalitie kan besluiten een andere koers te varen op diverse portefeuilles. Gezien het feit dat dit de eerste gemeenteraadsverkiezingen zijn na de decentralisatie van de Wmo, Participatiewet en Jeugdwet, is het aannemelijk dat beleidsadviseurs in het Sociaal Domein voor aardig wat uitdagingen kunnen komen te staan. AMCNEXXT zet daarom voor de komende collegeperiode graag een aantal aandachtspunten in het sociaal domein op een rijtje... Lees meer
Het geheim van een groter bereik en gebruik van minimaregelingen
Gemeentelijke minimaregelingen hebben in feite één doel: het ondersteunen van inwoners met een laag inkomen. Om te bepalen hoe goed een gemeente hierin slaagt, kijken we naar bereik en gebruik. Om een hoog gebruik van de regeling te realiseren is allereerst een hoog bereik noodzakelijk. Het bereik is het percentage van de doelgroep dat bekend is met de regeling. Met gebruik bedoelen we het percentage hiervan dat ook daadwerkelijk gebruik maakt van de regeling. Om te zorgen dat veel mensen met een laag inkomen gebruik maken van de regelingen, is het bijvoorbeeld essentieel dat het beleid goed aansluit op de behoeftes van deze doelgroep. Deze aandachtspunten voor het optimaliseren van bereik en gebruik zijn jouw sleutel tot succes!.. Lees meer
Hoe ga je om met privacy in de uitvoering van minimabeleid?
Informatie en communicatie vanuit de overheid moeten anno 2018 niet alleen volledig, actueel en laagdrempelig zijn, minstens zo belangrijk is de beveiliging en het waarborgen van privacy met betrekking tot persoonsgegevens. De burger verwacht van de overheid op dit gebied dat de beveiliging van de hoogste standaard is. Bestanden dienen veilig uitgewisseld te kunnen worden, persoonsgegevens moeten zorgvuldig beschermd worden en kwaadwillenden moeten geen enkele kans krijgen om misbruik te kunnen maken van vaak gevoelige informatie om zo bijvoorbeeld identiteitsfraude te kunnen plegen. In dit artikel hoe je als gemeente de privacy van je inwoners kunt beschermen... Lees meer
Gemeenten, hoe gaan jullie armoede in 2018 te lijf?
De cijfers waarmee het CBS in 2017 naar buiten trad liegen er niet om: in 2015 moesten 626.000 huishoudens in Nederland rondkomen van een inkomen onder de armoedegrens. Eén van de meest schrijnende aspecten is het grote aantal kinderen dat in armoede opgroeide: maar liefst 323.000 kinderen onder de 18 leefde in een gezin met een laag inkomen. Eenoudergezinnen hadden het vaakst te maken met armoede. Voor kinderen zijn de gevolgen van armoede het meest verstrekkend: denk aan een gebrek aan goede voeding en kleding en allerlei vormen van sociale uitsluiting, zoals afhaken bij schoolreisjes of verjaardagsfeestjes. De economie trekt weliswaar aan, maar voor veel mensen is armoede nog steeds een bittere realiteit. Stel jezelf en je collega’s daarom de vraag: wat gaat jouw gemeente dit jaar doen om armoede duurzaam te bestrijden?.. Lees meer
Drie trends in kindpakketten voor 2018
In de vier jaar dat het kindpakket als bundeling van minimaregelingen bestaat, heeft het al veel veranderingen ondergaan. Niet alleen de vorm, het activerende kindpakket wint aan populariteit, maar ook de inhoud is aan verandering onderhevig. En dat is niet gek in een steeds verder digitaliserende samenleving. Om te voorkomen dat kinderen in een sociaal isolement raken zien we dat steeds vaker digitale middelen als tablets en smartphones in het kindpakket worden opgenomen. Een andere groeiende trend is dat kinderen steeds vaker de regie hebben over de manier waarop zij de regelingen binnen het kindpakket gebruiken. Lees welke 3 trends het komende jaar zeker zullen doorzetten.   .. Lees meer
7 goede voornemens voor iedere beleidsadviseur
De kurk is uit de fles en het stof is neergedaald: het is 2018! Het belooft een uitdagend jaar te worden in het Sociaal Domein, onder andere vanwege afnemende bijdragen vanuit het Rijk, de gemeenteraadsverkiezingen, de transformatie in de jeugdzorg en de Digitale Agenda 2020. Het is daarom een goed moment om je te bezinnen op hoe je als beleidsadviseur in het nieuwe jaar zo goed mogelijk voor de dag komt. Wat zie jij als je vooruitkijkt? Met deze zeven goede voornemens maak je in 2018 een goede start... Lees meer
PERSBERICHT: Kindpakket Beuningen van start
Na de eerste aankondiging in november vorig jaar is Kindpakket Beuningen op 8 januari officieel van start gegaan. Inwoners die automatisch recht hebben op het kindpakket, kunnen direct inloggen op het centrale platform en gebruik maken van de regelingen. Andere inwoners kunnen vanaf nu online een aanvraag indienen. Gemeente Beuningen geeft met het kindpakket alle kinderen de kans om mee te doen en zich op een gezonde manier te ontwikkelen. Onder het motto ‘Beuningen maken we samen’ dragen ook lokale winkeliers, verenigingen, scholen en hulporganisaties actief bij aan het succes van het kindpakket... Lees meer
Terugblik 2017: de belangrijkste ontwikkelingen in de wereld van minimabeleid
In 2017 hebben veel partijen samen de schouders eronder gezet om armoede zoveel mogelijk terug te dringen en te bestrijden. In het afgelopen jaar werden belangrijke stappen gezet, zowel door het kabinet als door gemeenten, maar het werk is nog niet klaar. In dit artikel blikken we terug op de belangrijkste ontwikkelingen van het afgelopen jaar. En we voorspellen welke trends in 2018 door zullen zetten. Een ‘must-read’ voor alle beleidsmedewerkers in het sociaal domein!.. Lees meer
Top 5 best gelezen artikelen van 2017
Soms kun je als beleidsmedewerker een ‘overkill’ aan informatie krijgen, daarom hebben wij de best gelezen artikelen voor je op een rij gezet. Zo ga je in vogelvlucht nog eens door het jaar 2017. Handig, want zo heb je meteen weer overzicht in trends en ontwikkelingen! En ook niet onbelangrijk, artikelen die goed gelezen worden, gaan over thema’s die kennelijk ook spelen bij jouw tegenhangers in andere gemeenten. Een mooie gelegenheid om weer eens het gesprek met elkaar aan te gaan.  .. Lees meer
Zo maak je als beleidsadviseur een vliegende start na de Kerstvakantie
Als de kerstvakantie voorbij is duurt het nog minder dan drie maanden tot de gemeenteraadsverkiezingen zich aandienen! Dit betekent dat je als beleidsmedewerker een turbulente tijd van politieke onzekerheid voor de boeg hebt. Juist in deze roerige tijden zijn beleidsadviseurs als stabiele factoren extra belangrijk. Hoe maak je je klaar voor deze rol als rots in de branding? Welke onderwerpen moeten er worden opgepakt? Welke maatschappelijke trends spelen er? Met deze checklist geven wij antwoord op deze vragen en geven wij je handvatten om sterk in je schoenen te staan... Lees meer
Hartverwarmende sociale initiatieven tijdens de donkere dagen
De feestdagen staan niet alleen in het teken van warmte, gezelligheid en samenzijn. Het is voor veel mensen ook een tijd van bezinning en verbinding. Omdat niet voor iedereen gezelligheid en samenzijn vanzelfsprekend is, fonkelen er juist in de donkere dagen van het jaar de mooiste initiatieven om hen die het niet altijd even gemakkelijk hebben in onze samenleving 'te verlichten'. Als gemeente ligt er een mooie taak om deze initiatieven onder de aandacht te brengen en te ondersteunen waar mogelijk is... Lees meer
Erfelijke armoede doorbreken met sterk minimabeleid
Wat zou het fijn zijn als alle kinderen zonder zorgen en met gelijke kansen zouden opgroeien. In een stabiele thuissituatie, waarin het zijn of haar talenten optimaal kan ontwikkelen en zo een mooie toekomst tegemoet kan gaan. Helaas is de realiteit vaak anders. Ook in Nederland groeit een aanzienlijk aantal kinderen op in armoede, mede doordat dit van generatie op generatie wordt doorgegeven. Dat kan ingrijpende gevolgen hebben voor niet alleen de ontwikkeling, maar ook voor de hechting en het zelfvertrouwen van het kind. Om de erfelijke armoede te doorbreken is een sterk minimabeleid nodig... Lees meer
Q&A: Wat je moet weten over digitalisering van minimaregelingen
De digitalisering van minimaregelingen is een revolutionaire ontwikkeling. Het is een manier om gemeentelijke dienstverlening niet alleen beter en toegankelijker, maar ook nog eens goedkoper te maken. Hoe dat mogelijk is? De digitale omgeving is niet alleen effectief en gemakkelijk in gebruik voor bewoners die in aanmerking komen voor de regelingen, maar ook voor de gemeenten zelf. En niet te vergeten voor aangesloten (lokale) partners! Hierdoor is het systeem relatief laag in uitvoeringskosten. De digitalisering van het Sociaal Domein is echter om nog meer redenen van belang. Kom meer te weten door deze Q&A over digitalisering. .. Lees meer
Digitaal declareren voor minima: alle vliegen in één klap
Hoewel we inmiddels in het digitale tijdperk leven, maken veel gemeenten bij de uitvoering van de minimaregelingen nog gebruik van ‘papieren processen’. Dat maakt bijvoorbeeld het verwerken van aanvragen en declaraties voor minimaregelingen een tijdrovende klus die veel rompslomp met zich meebrengt. Een onwenselijke situatie voor zowel inwoners als gemeenten. Daarom de vraag: kan declaratieverwerking in jouw gemeente slimmer door digitalisering? Hoe werkt dat dan en wat zijn de voordelen? We helpen je graag op weg!.. Lees meer
10 trending tips voor begrijpelijk communiceren met je doelgroep
Niet voor iedereen is het vanzelfsprekend om moeiteloos kranten, tijdschriften of brochures te lezen. Een substantieel aantal mensen heeft moeite met het lezen en begrijpen van de Nederlandse taal. Dat kunnen nieuwe Nederlanders zijn, maar ook autochtone inwoners worstelen nog vaak met een beperkte taalbeheersing of analfabetisme. Daarnaast verdienen ook ouderen of mensen met een verstandelijke beperking soms extra aandacht in de wijze van communiceren. Hoe zorg je dat je ook deze groepen bereikt met je boodschap en dat deze ook wordt begrepen? Wij geven je graag een aantal tips, om ook deze lastiger bereikbare groepen te bereiken en te voorzien van de juiste informatie. Zo kan iedereen meedoen!.. Lees meer
Aanbieders werven voor een activerend kindpakket
We hoeven je niet te vertellen hoe belangrijk het is voor een kind om mee te kunnen doen met leeftijdsgenootjes. Op school, met sporten, op een verjaardagspartijtje. Kinderen moeten vrij en onbezonnen kunnen opgroeien. Daar kan je als gemeente een belangrijke rol in spelen, maar nog beter is om daar bovenop gebruik te maken van de kracht van de lokale samenwerking. De opzet van een activerend kindpakket laat zien welke rol er is weggelegd voor scholen, verenigingen en ondernemers. Aan de gemeente de schone taak om deze partijen te informeren, enthousiasmeren en te verbinden binnen het kindpakket. Hoe pak je dat aan?.. Lees meer
Bedank vrijwilligers op 5 december: zij zijn onmisbaar in de strijd tegen armoede
Op 5 december is niet alleen het Sinterklaasfeest, maar wordt er ook stilgestaan bij alle vrijwilligers die zich onbaatzuchtig inzetten voor een ander. 5 december is door de VN uitgeroepen tot internationale vrijwilligersdag. Ook in Nederland zetten vrijwilligers zich iedere dag weer in om een ander te helpen. Met name in het sociale domein en in de strijd tegen armoede is de tijd, energie en inzet van vrijwilligers onmisbaar. Zet daarom als gemeente de vrijwilligers in het zonnetje en zorg dat zij hun werk makkelijker kunnen doen!.. Lees meer
Vier tips om alle kinderen een onvergetelijke pakjesavond te bezorgen
Nog een paar nachtjes slapen en dan is het heerlijk avondje gekomen: pakjesavond. Voor veel kinderen is dit een van de hoogtepunten van het jaar. Samen met de familie zingen, een bezoekje van Sinterklaas en dan cadeautjes uitpakken. Maar niet iedereen kijkt uit naar deze avond. Voor gezinnen die iedere maand worstelen om rond te komen levert de Sinterklaasperiode extra veel stress op. Wensen van het verlanglijstje in cadeautjes omzetten zit er dan meestal niet in. Om te voorkomen dat deze kinderen geen pakjesavond vieren kun je als gemeente voor ‘hulpsinterklaas’ spelen. Met deze 4 tips geef je álle kinderen in jouw gemeente een onvergetelijke Sinterklaasavond... Lees meer
COLUMN: Optimale, servicegerichte dienstverlening door digitalisering
Office Manager Suzanne Hoogenkamp neemt je vandaag voor het eerst mee in de do’s en don’ts van servicegerichte uitvoering van minimaregelingen. Allerlei regelingen passeren dagelijks de revue, van schoolspullen en sporten in een kindpakket tot ondersteuning voor volwassenen. Haar team van toegewijde klantcontact medewerkers staat dagelijks tientallen minima uit verschillende gemeenten te woord. Via diverse kanalen worden vragen beantwoord en mensen geholpen. Het verwerken van aanvragen en declaraties gaat zo veel mogelijk digitaal. Maar dat is lang niet altijd zo geweest. Hoe wordt de uitvoering van minimaregelingen door doelgroep en medewerkers ervaren bij een ‘papieren proces’? En wat zijn de voordelen van digitalisering en werken met één centraal systeem?.. Lees meer
How to: een stadspasregeling zonder pas
Een stadspas biedt mensen met een laag inkomen de mogelijkheid om laagdrempelig deel te nemen aan de samenleving. Denk aan uitstapjes, muziekles, sport, reizen met het openbaar vervoer of het aanschaffen van een fiets. Verschillende gemeenten maken inmiddels gebruik van, of denken aan de introductie van een stadspas. Toch verschilt de invulling van de stadspas per gemeente sterk. We zien dat er steeds grotere behoefte bestaat om de stadspas te digitaliseren. Digitalisering en automatisering van processen levert namelijk een flinke besparing op. Wat zou een digitale stadspasregeling kunnen betekenen voor jouw gemeente?.. Lees meer
Kindpakket Veenendaal: één van de meest innovatieve kindpakketten van het moment
Tegelijkertijd ontzorgen en toch de volledige regie hebben én houden. Wij zijn ervan overtuigd dat dat voor iedere gemeente weggelegd is. Met de introductie van het Kindpakket zorgt de gemeente Veenendaal er sinds oktober 2017 voor dat alle kinderen tussen 4 en 18 jaar, ongeacht hun financiële thuissituatie, dezelfde kansen en mogelijkheden hebben. Op het gebied van scholing, maar ook in het meedoen op sport- en cultuurgebied zet de gemeente zich in om de, veelal erfelijke, armoede te doorbreken. Benieuwd hoe zij dit doen? Laat je inspireren!.. Lees meer
De meedoentip: ken jij ‘m al?
“Wat zijn de voordelen van digitalisering in het sociaal domein?” “Hoe vergroot je het bereik van minimaregelingen?” “En hoe verbeter je de gemeentelijke dienstverlening?” Deze vragen heb jij jezelf of je collega’s ongetwijfeld al eens gesteld. Heb je ook het antwoord gevonden dat je zocht? Als gemeentelijke ambtenaar wil je het beste voor je inwoners, maar soms weet je niet waar je moet beginnen? Op sociale media natuurlijk! Iedere maandag starten wij de week met een #meedoentip op onze Twitter- en LinkedInpagina. Cases, handige checklists, heldere infographics en prikkelende opinies. Met de #meedoentip op maandag heb jij een handvat om de week goed van start te gaan. Ken jij ‘m al?.. Lees meer
Dag van de mantelzorg: samen tegen armoede
Ieder jaar op 10 november wordt de mantelzorger in het zonnetje gezet tijdens de Dag van de Mantelzorg. In Nederland zijn er maar liefst 3,7 miljoen mensen die voor een ander zorgen. Vaak combineren mantelzorgers dit met een betaalde baan. Maar lang niet altijd. Soms is de vraag naar zorg zo groot dat dit niet gecombineerd kan worden met werk. Of het kan voorkomen dat je (tijdelijk) geen werk hebt en toch de hele verzorging van bijvoorbeeld je ouders op je neemt. Dit kan financiële gevolgen hebben. Hoe kan je als gemeente mantelzorgers en andere vrijwilligers ondersteunen? Hoe zorg je voor onderlinge verbinding, moeiteloze informatievoorziening en een vermindering van administratieve lasten?.. Lees meer
PERSBERICHT: Gemeente Beuningen en AMCNEXXT ontwikkelen Kindpakket Beuningen
In een persgesprek maakte de gemeente Beuningen op 7 november bekend dat inwoners met een laag inkomen begin 2018 gebruik kunnen gaan maken van Kindpakket Beuningen. Dit kindpakket is bedoeld voor alle kinderen in Beuningen die door de financiële situatie thuis worden beperkt in hun mogelijkheden om maatschappelijk te participeren. Naar schatting zullen meer dan 500 kinderen van 4 tot 18 jaar volgend jaar gebruik kunnen maken van het kindpakket. Met Kindpakket Beuningen zorgt de gemeente er samen met lokale winkeliers, verenigingen, scholen en hulporganisaties voor dat álle kinderen de kans krijgen om mee te doen en zich te ontwikkelen in de breedste zin van het woord. AMCNEXXT verzorgt vanuit haar projectorganisatie de uitvoering van Kindpakket Beuningen... Lees meer
Bestrijding van kinderarmoede opnieuw speerpunt bij Rutte III
Na een formatieperiode van maar liefst 208 dagen lag er dan eindelijk een regeerakkoord. VVD, D66, CDA en ChristenUnie gaan samen regeren onder kabinet Rutte III. Op dinsdag 10 oktober werden de plannen gepresenteerd. Natuurlijk hebben wij het regeerakkoord voor je doorgespit en zetten we in deze blog onze belangrijkste bevindingen voor je op een rij. Er is opnieuw aandacht voor de bestrijding van schulden en armoede. Het terugdringen van het aantal kinderen dat opgroeit in armoede komt daarbij ook aan bod. Na de structurele gelden van het kabinet Rutte II en de Klijnsma-gelden wordt er ook komende jaren nog eens 80 miljoen extra vrijgemaakt om armoede in Nederland te bestrijden. Dat is goed nieuws!.. Lees meer
Het geheim van praktijkgerichte beleidsvertaling
Net als gemeenten streven wij ernaar om mensen in een kwetsbare positie de mogelijkheid te geven volwaardig mee te kunnen doen in de samenleving. Participatie! Wat heb je nodig om dat te realiseren? Het begint met de ‘wat-vraag’, met sterk en doordacht beleid. Wij zijn ervan overtuigd dat wethouders, raadsleden en beleidsadviseurs zelf als geen ander in staat zijn om te bepalen wat het beste is voor hun inwoners. Zij zijn immers diep geworteld in de lokale gemeenschap en weten wat er speelt. Wij geloven in de kracht van lokaal ontwikkeld beleid, maar hebben ook ervaren dat bij gemeenten vaak de capaciteit ontbreekt om een veelbelovend concept te vertalen naar dagelijkse uitvoering. En dat is zonde!.. Lees meer
COLUMN: Beleid is de basis van alles
Beleidsadviseurs opgelet! In deze column neemt Conceptmanager Edwin de Groote je weer mee in een van de vele aspecten die hij tegenkomt in zijn werk. Vandaag vertelt hij over het belang van gedegen beleid en de stap naar succesvolle vertaling naar de praktijk. “Het is eigenlijk een open deur, maar wel eentje om nog eens iets langer bij stil te staan. Als beleidsadviseur leg je met je beleidsadvies, en later in de verordening, het fundament van een nieuwe regeling zoals bijvoorbeeld een kindpakket. De rol van de beleidsadviseur is in dezen sterk vergelijkbaar met die van een architect bij het bouwen van een huis.”.. Lees meer
AMCNEXXT draagt Kindpakket Westland over aan Stichting Leergeld en WestlandPas
Het begon allemaal in 2014. De Kinderombudsman leerde ons dat maar liefst 1 op de 9 kinderen in Nederland opgroeit in armoede. Dat was voor de gemeente Westland destijds aanleiding om de effecten van armoede op kinderen terug te dringen met een pakket kindgerichte regelingen. Het idee achter Kindpakket Westland was geboren! We nemen je in deze blog graag mee in het verhaal achter Kindpakket Westland en hopen je hiermee te kunnen inspireren... Lees meer
De spagaat van het sociaal domein
Ben je actief in het sociaal domein en houd je je bezig met minimabeleid, armoede en schulden? Dan ben je altijd op zoek naar manieren om participatie te bevorderen. Je wil de sociale cohesie versterken door verschillende belanghebbenden met elkaar te verbinden en de kracht in de samenleving benutten. Maar tegelijkertijd heb je geen zin in onnodige bureaucratie of administratieve rompslomp en wil je dat de regie in handen blijft van de gemeente. Bezuinigingen en tekorten dagen je uit om een zo hoog mogelijk gebruik en bereik van regelingen te realiseren tegen aanvaardbare uitvoeringskosten. Een haast onmogelijke spagaat. Herkenbaar?.. Lees meer
Succesvol sociale participatie bevorderen
Steeds meer gemeenten gaan intensief aan de slag met het bevorderen van sociale participatie voor mensen met een laag inkomen. Een nobel streven, maar in het licht van verregaande maatschappelijke ontwikkelingen blijkt het vaak lastig om sterke doelen te stellen en deze door te vertalen naar de praktijk. Waar kun je als raadslid op sturen als het gaat om succesvol minimabeleid? Hoe houd je grip en overzicht zonder beleidsvrijheid te verliezen? En, ook niet onbelangrijk, hoe houd je het betaalbaar?.. Lees meer
CHECKLIST: Waar moet je als raad op sturen bij minimabeleid
Als het gaat om minimabeleid struikelen veel raadsleden nog over traditionele denkbeelden. Het uitgangspunt is vaak wel relevant, maar de geijkte methoden voor beleidsvertaling en uitvoering lijken steeds vaker te wringen met waar de burger anno nu behoefte aan heeft. Met deze checklist dagen we je uit om ‘out of the box’ te denken en nieuwe mogelijkheden te ontdekken om sociale participatie voor minima succesvol op de kaart te zetten. Een aantal scherp geformuleerde vragen helpt je om relevante thema’s te verbinden, een visie te vormen en regie te pakken binnen het sociaal domein... Lees meer
Wat kunnen we leren van de Dag van de Armoede
Vandaag ‘vieren’ we de Internationale Dag ter bestrijding van Armoede. Vieren? Niet echt natuurlijk. Wist je dat in de Algemene Vergadering der Verenigde Naties in december 1995 het eerste decennium ter betrijding van armoede werd aangekondigd? Zelfs in een rijk land als Nederland hebben duizenden mensen anno 2017 elke maand moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. Vaak lukt dat ook niet, en ontstaan er bergen schuld. Eén op de negen kinderen groeit op in een gezin waar de financiële situatie zo slecht is dat ze nauwelijks kansen krijgen. Wat kunnen we hiervan leren? En hoe ga je als gemeente om met dienstverlening voor minima?.. Lees meer
Maatschappelijke ontwikkelingen en uitdagingen gemeenteraad
De afgelopen jaren is er veel veranderd in het sociaal domein. Verantwoordelijkheden zijn verschoven door de drie decentralisaties en onze maatschappij krijgt steeds meer het karakter van een participatiesamenleving. In dit complexe speelveld is de gemeente niet alleen uitvoerder, maar vooral ook regisseur. Er is een luide roep om inzicht in processen, kosten en resultaten. Sturen op feiten is een must. In de praktijk blijkt dat vaak nog lastig. Met welke ontwikkelingen en uitdagingen hebben we te maken? En hoe pak je daar als raadslid je rol in?.. Lees meer
COLUMN: Gemeenten willen écht innoveren
Commercieel Manager Frederik Peters vertelt in deze column wat Kindpakket Veenendaal nu zo innovatief maakt en waarom zoveel gemeenten mee keken bij de lancering ervan. “Vorige week mocht ik samen met de Veenendaalse wethouder Hollander het Kindpakket Veenendaal lanceren. Het is een mooie bekroning van een intensieve samenwerking tussen de gemeente en AMCNEXXT. De dagvoorzitter vroeg mij wat het kindpakket Veenendaal zo uniek maakt. Ik vertelde dat Veenendaal op dit moment het meest innovatieve kindpakket van Nederland heeft. Niet voor niets keken gemeenten uit het hele land reikhalzend uit naar precies dit bijzondere moment. Maar wat maakt dit kindpakket nu zo innovatief?”.. Lees meer
Kinderboekenweek: de kracht van verhalen voor kinderen in armoede
De Kinderboekenweek is weer in volle gang! Van 4 t/m 15 oktober wordt er in het hele land weer extra aandacht besteed aan het plezier van lezen. Niet iedereen houdt van lezen, maar een goed verhaal is altijd van toegevoegde waarde. Rondom het boek worden tal van activiteiten georganiseerd. Een mooi moment om gemeenten te wijzen op de kracht van boeken en verhalen voor kids die opgroeien in armoede. Zit een abonnement op de bibliotheek of leesmap bij jouw gemeente al in het kindpakket?.. Lees meer
PERSBERICHT: AMCNEXXT en gemeente Veenendaal lanceren activerend Kindpakket
Op 4 oktober 2017 werd Kindpakket Veenendaal tijdens een feestelijke bijeenkomst in de Raadszaal officieel gelanceerd. Het Kindpakket is een verzameling van regelingen waarmee de gemeente (Veenendaal, red.) er samen met lokale organisaties voor zorgt dat álle Veense kinderen van 4 tot 18 jaar dezelfde kansen krijgen, ongeacht de financiële situatie thuis. AMCNEXXT verzorgt onder de vlag van projectorganisatie Bureau Minimaregelingen de uitvoering van het Kindpakket... Lees meer
Week van de Opvoeding: opvoeden met weinig geld
Van 2 tot en met 8 oktober is het weer de Week van de Opvoeding. Deze week staat in het teken van opvoeden en ouderschap. Ongeveer een kwart van de ouders maakt zich wel eens zorgen over de opvoeding en de helft hiervan voelt zich regelmatig tekortschieten. Het thema van de Week van de Opvoeding is ‘buiten de lijntjes’. Iedereen heeft immers zijn eigen verhaal en eigen behoeften. Dat geldt zeker voor minimagezinnen. Wat doet het met je als ouder als je niet zomaar kunt voorzien in de basisbenodigdheden voor je kind? En hoe is voor kinderen om op te groeien in een arm gezin? .. Lees meer
Wat iedere beleidsmaker moet weten over de Dag van de Armoede
Op 17 oktober is het weer zover, de internationale dag voor de uitroeiing van armoede. Op deze dag staan we met z’n allen stil bij de mensen die lijden onder armoede, schuld, honger, angst en geweld. Aan de andere kant van de aardbol, maar ook dicht bij huis. Hoewel veel landgenoten dit ervaren als een ‘ver-van-hun-bed-show’ is armoede in Nederland wel degelijk nog steeds een actueel probleem. Onlangs bleek uit onderzoek van Kansfonds dat de omvang van het armoedeprobleem in Nederland ernstig onderschat wordt. Des te meer reden om op de derde dinsdag in oktober met alle gemeenten extra aandacht te besteden aan inwoners die het niet redden om maandelijks de eindjes aan elkaar te knopen!.. Lees meer
Hoe genereer je publiciteit voor successen binnen jouw domein?
Met de gemeenteraadsverkiezingen in aantocht kan positieve publiciteit voor geboekte successen echt het verschil maken. Maar hoe creëer je nu dat perfecte persmoment? Hoe genereer je goede publiciteit voor successen binnen jouw domein? Voor sommige grote gemeenten is daar een heel team voor beschikbaar, in kleinere gemeenten komt deze taak vaak neer op de beleidsadviseur- of medewerker. Kies met zorg je boodschap, kanaal en middel en zorg dat je harde werk de aandacht krijgt die het verdient!.. Lees meer
Nationale burendag 2017: de kracht van het eigen netwerk
Op 23 september 2017 is het weer Nationale Burendag. Op deze dag vragen Oranjefonds en Douwe Egberts aandacht voor de lokale gemeenschap. Samen met je buren iets goeds doen voor de buurt zorgt voor het leggen en versterken van contacten, meer verbinding en een veiligere buurt. Het versterken van het sociale netwerk van mensen is een ontzettend mooi initiatief. Zeker voor mensen die het moeilijk hebben, bijvoorbeeld door financiële problemen, kan het eigen netwerk een belangrijk vangnet zijn. Wat is voor de professionals binnen het Sociaal Domein belangrijk om te weten over de kracht van het eigen netwerk?.. Lees meer
Week tegen eenzaamheid: wat gebeurt er als je niet mee kunt doen?
Op 21 september start de Week tegen Eenzaamheid. Meer dan een miljoen Nederlanders voelt zich sterk eenzaam. Bij eenzaamheid voelen mensen het gemis van verbondenheid met anderen. Dat staat haaks op de wens van gemeenten om alle inwoners mee te laten doen. Met als motto ‘Kom erbij!’ worden ook dit jaar weer diverse activiteiten georganiseerd waarbij deelnemers nieuwe sociale contacten op kunnen doen en bestaande contacten kunnen versterken. En dat is mooi, want eenzaamheid heeft ernstige gevolgen. Wat gebeurt er als je niet mee kunt doen?.. Lees meer
Wat je moet weten over het congres Schulden en Armoede op 15 september
Op vrijdag 15 september a.s. wordt het derde jaarcongres Schulden en Armoede georganiseerd in Amersfoort. De titel is dit jaar ‘Eigen schuld?’. Dat roept bij velen natuurlijk de reflex ‘dikke bult!’ op. Maar is dat wel zo? Dit jaar willen de organisatoren van het congres de zaak eens van de andere kant bekijken. De vraag is hoe de zelfredzaamheid van mensen vergroot kan worden. Diverse experts zullen hun visie delen op de ‘schuldvraag’. Slaan we te ver door in eigen verantwoordelijkheid?.. Lees meer
Vijf stappen voor het schrijven van beleidsnota’s waar je nog nooit aan gedacht hebt
Voor sommige beleidsmedewerkers- en adviseurs een feest, voor anderen een noodzakelijk kwaad. Hoe je het ook wendt of keert, het schrijven van beleidsnota’s hoort er nu eenmaal bij. De lezer van jouw beleidsnota krijgt graag een beknopte, prettig leesbare nota onder ogen die aansluit op de informatiebehoefte. Helaas blijkt uit gesprekken met mensen in de praktijk dat veel advies- en beleidsstukken vaak onnodig uitgebreid en onoverzichtelijk zijn. Met deze vijf tips schrijf je binnen no time kernachtige en overtuigende beleidsnota’s die aansluiten bij jouw lezer. Ook handig, het proces kost je bovendien een stuk minder tijd dan voorheen!.. Lees meer
Nationale Sportweek: sporten = meedoen!
Van 9 t/m 17 september is het weer Nationale Sportweek. Deze week is in het leven geroepen om sport en bewegen te promoten. Maar sporten is niet alleen gezond en leuk, het is ook een belangrijk ‘middel’ om mensen samen te brengen. Vooral voor kinderen is sporten een belangrijk onderdeel van hun sociale omgeving. Vriendjes maken bij de voetbalclub, zelfvertrouwen opbouwen als turnster of samen de overwinning vieren in het hockeyteam. Het hoort erbij. Helaas is dat niet voor alle kinderen zo vanzelfsprekend. Kinderen die opgroeien in een arm gezin, kunnen alleen meedoen in sport als gemeenten daar de middelen voor beschikbaar stellen. Daarom pleiten wij voor meer sport in het kindpakket! Sporten = meedoen... Lees meer
Drie manieren om moeiteloos op de hoogte te blijven van actualiteiten in het sociaal domein
Als beleidsmedewerker- of adviseur heb je het druk. Er belandt elke dag wel een nieuw verzoek of actuele kwestie op je bureau. Zeker als er bezuinigd moet worden en de gemeenteraadsverkiezingen steeds dichterbij komen, kom je altijd tijd te kort. Deze blog helpt ambtenaren in het Sociaal Domein om moeiteloos op de hoogte te blijven van actualiteiten. Zo weet je altijd waar je collega’s het over hebben en heb je nooit een gebrek aan levendige voorbeelden om jouw advies te illustreren!.. Lees meer
Uitdagingen waar minimagezinnen dit schooljaar (weer) mee te maken krijgen en hoe de gemeente kan helpen
Het is nog volop zomervakantie, maar voor veel gezinnen met een laag inkomen hangt de donderwolk van het nieuwe schooljaar alweer boven het hoofd. Kunnen we de etui en het kaftpapier van vorig jaar nog een keer gebruiken? Welke nieuwe lesmaterialen zou de school nu weer bedacht hebben? Misschien moet er dit jaar dan toch echt een computer komen… Onderwijs is gratis, maar de kosten er omheen zijn voor ouders met weinig geld vaak niet te overzien. Activiteiten en materialen die als ‘normaal’ worden gezien, vallen voor sommige mensen ver buiten hun budget. Hoe kan een gemeente deze gezinnen helpen bij het tackelen van de uitdagingen die ze ook dit schooljaar weer het hoofd moeten bieden?.. Lees meer
Vijf tips om de Klijnsmagelden dit jaar nog effectief in te zetten om kinderarmoede te bestrijden
Eerder dit jaar kregen Nederlandse gemeenten elk een mooi bedrag om kinderen die opgroeien in armoede de juiste ondersteuning te bieden. De zogenaamde Klijnsmagelden. Sommige gemeenten zijn al goed op weg en hebben een zinvolle en effectieve besteding van het extra budget gevonden. Andere gemeenten lijken daar meer moeite mee te hebben. Inmiddels wordt in diverse media benadrukt dat het geld niet bedoeld is voor jongeren en volwassenen. De Klijnsmagelden moeten een positieve impuls geven aan de ontwikkeling van effectief kindgericht armoedebeleid. Maar er komt meer bij kijken dan zomaar het budget van een bestaande regeling ophogen. Heeft jouw gemeente wel de wens om de Klijnsmagelden dit jaar nog in te zetten, maar nog geen concreet plan? Lees dan vooral verder!.. Lees meer
Uitvoering van een kindpakket: zelf doen of uitbesteden?
Dankzij de Klijnsmagelden en toenemende druk van bijvoorbeeld de SER en Kinderombudsman kun je als gemeente bijna niet meer om het kindpakket heen. En waarom zou je ook, het is een mooie manier om arme gezinnen en kinderen een hart onder de riem te steken. Met een succesvol kindpakket kunnen meer kinderen meedoen en krijgt hun ontwikkeling weer een duwtje in de goede richting. Wat we zien is dat de meeste gemeenten met de beste intenties starten met kindgericht armoedebeleid, maar niet altijd weten wat ze nu eigenlijk willen of waar hun gemeenschap om vraagt. Ook zorgen bezuinigingen in het sociaal domein en de roep om digitalisering voor de nodige wrijving. Tel daarbij op dat de Klijnsmagelden nog in 2017 een bestemming moeten krijgen, en zie daar: uiteenlopende richtingen die men kiest voor de invulling en uitvoering van het kindpakket... Lees meer
Waarom enkel het verhogen van budget niet werkt voor kindpakketten
Demissionair staatssecretaris Jetta Klijnsma stelde begin dit jaar een flinke som extra geld beschikbaar om kinderarmoede te bestrijden en gezinnen met weinig geld te ondersteunen. Elke gemeente kreeg naar rato een bedrag toebedeeld om te investeren in een kindpakket. Dat is natuurlijk goed nieuws! Echter, inmiddels blijken veel gemeenten niet te weten wat ze met het bedrag aan moeten. Van enkele gemeenten is bekend geworden dat het geld wordt besteed aan volwassenen, andere gemeenten besteden het tegengaan van kinderarmoede uit aan bekende stichtingen. Het blijkt lastig voor beleidsmakers om zélf actief aan te slag te gaan met het inrichten van een activerend kindpakket. En juist dat is hard nodig. Met het verhogen van budgetten en het uitbesteden van taken alleen, kom je niet tot een succesvol kindpakket... Lees meer
Vijf trends in digitalisering
Digitaliseren ‘an sich’ is met recht één van de belangrijkste ontwikkelingen in gemeenteland. Door processen te digitaliseren bespaar je doorgaans veel tijd en geld. Daarnaast helpt digitaliseren om de gemeentelijke dienstverlening te laten aansluiten op de (online) belevingswereld van de meerderheid van de inwoners. Natuurlijk moet er blijvend aandacht zijn voor groepen die nog niet mee kunnen komen in de technologische stroomversnelling, maar in principe biedt digitalisering hele mooie kansen! Met welke trends kunnen gemeenten rekening houden?.. Lees meer
Het belang van digitalisering vertaald naar het Sociaal Domein
We kunnen het niet vaak genoeg zeggen, digitaliseren is voor gemeenten enorm belangrijk om zowel tijd en geld te besparen als te kunnen ‘levelen’ met inwoners. Door te digitaliseren en innoveren kun je grote stappen maken in het verbeteren van de gemeentelijke dienstverlening. Helaas is het lang niet voor alle gemeenten vanzelfsprekend dat er tijd en ruimte wordt gemaakt om de mogelijkheden van digitalisering te onderzoeken. Ga de uitdaging aan, er is een wereld te winnen! Zeker in het Sociaal Domein kan digitalisering uitkomst bieden. Dus aan de beleidsadviseurs in het Sociaal Domein de vraag, digitaliseren: ontkennen of omarmen?.. Lees meer
Utrechtse huishoudens krijgen huurkorting dankzij succesvolle proef Voice Response
In mei dit jaar startten de gemeente Utrecht en AMCNEXXT een innovatieve proef met betrekking tot huurkorting voor U-pashouders. In dit persbericht kun je teruglezen hoe het project werd geïntroduceerd. Inmiddels zijn we toe aan de evaluatiefase en kijken we met tevredenheid terug op deze samenwerking. Ruim 2.500 huishoudens met een U-pas registreerden zich via de software van AMCNEXXT voor huurkorting. Mensen konden 24 uur per dag bellen naar een geautomatiseerd systeem, waar zij met hun unieke code en ‘voice response’ kunnen aangeven dat zij hun gegevens willen delen met de woningcorporatie. Geen gedoe, voor iedereen toegankelijk en bovendien veilig!.. Lees meer
Maatschappelijke trends en hun impact op het Sociaal Domein
Misschien wel meer dan ooit is het Sociaal Domein ‘in the picture’. Sinds de decentralisatie is er een beweging in gang gezet die langzaam meer vorm begint te krijgen. En er wordt ook volop geëxperimenteerd. Helaas zien we dat sommige gemeenten kampen met dreigende tekorten in het Sociaal Domein. Kortom, er gebeurt veel! Het Sociaal Domein is een zeer dynamisch vakgebied geworden, waar trends elkaar relatief snel opvolgen. Denk bijvoorbeeld aan de toename van het aantal bijstandsgerechtigden en de instroom van asielzoekers. Of de ontwikkelingen in de jeugdzorg en de opkomst van het kindpakket. Wat zijn nu de globale maatschappelijke trends waarbinnen we momenteel aan het werk zijn?.. Lees meer
Hoe kun je als beleidsadviseur tóch doorpakken in onzekere politiek?
Op onze website zie je dit thema de laatste weken telkens terugkomen. We merken dat veel ambtenaren zich momenteel laten leiden door de actuele politieke situatie. Dat is niet zo gek natuurlijk, maar we stimuleren beleidsadviseurs ook graag om eens anders naar hun dag te kijken. Wat wil en kan je bereiken in een periode van onzekere politiek? Zie je belemmeringen of juist kansen? Wij zijn ervan overtuigd dat je als beleidsadviseur ook kunt doorpakken als de lokale politiek een wisselende of onduidelijke koers vaart... Lees meer
COLUMN: Blockchain, veelbelovende technologie ?/!
Conceptmanager Edwin de Grote neemt je deze keer mee in de wereld van ‘blockchain’. Je hoort en leest het overal, deze technologie heeft de toekomst! “Het wordt door het World Economic Forum ook wel genoemd als één van de zeven belangrijkste technologieën die de wereld ingrijpend gaan veranderen. Het principe van blockchain heeft een flinke potentie en zet feitelijk de manier waarop data wordt gedeeld volledig op zijn kop. De opkomst van blockchain wordt als even disruptief gezien als de opkomst van internet. De voorspelling is dat blockchain een grote en blijvende impact zal hebben en in de komende vijf tot tien jaar een grote opmars gaat maken.” Maar hoe kan blockchain worden gebruikt binnen de (lokale) overheid?.. Lees meer
Overheid 2.0: ontwikkelingen die je als gemeente niet wil negeren
Iedere gemeente streeft naar optimale dienstverlening voor haar burgers. De charme van ‘couleur locale’ is dat dat voor elke gemeente iets anders betekent, maar we kunnen wel een aantal overkoepelende trends signaleren. De vraag van de burger is namelijk aan het veranderen. Je kunt zelfs suggereren dat traditionele gemeenteloketten en papieren formulieren niet meer van deze tijd zijn. Wat wil de burger? En hoe kun je als gemeente meegroeien naar een zogenaamde ‘overheid 2.0’ organisatie?.. Lees meer
Vier tips voor beleidsadviseurs om zich staande te houden in roerige politiek
Als de politieke koers tijdelijk onduidelijk is en iedereen zich opmaakt voor de verkiezingsstrijd, is het soms lastig om als beleidsadviseur je hoofd koel te houden. Er wordt van alles van je gevraagd en van je verwacht, vaak zonder duidelijke kaders. Als structuur en planning geen houvast meer bieden, is het belangrijk om je tóch staande te houden in de hectiek van alledag. Immers ben jij degene die kansen en bedreigingen signaleert en bestuurders adviseert over actuele thema’s. Maar hoe zorg je ervoor dat je je focus niet verliest?.. Lees meer
Welke rol hebben beleidsadviseurs ten tijde van politiek-bestuurlijke onzekerheid?
Een gemeente heeft haar beleidsadviseurs keihard nodig in tijden van politiek-bestuurlijke onzekerheid. We hebben momenteel geen regering en de gemeenteraadsverkiezingen komen snel dichterbij. Hoe kies je als beleidsadviseur positie in een periode als deze? Weet wat jouw sterke punten zijn en pak je rol! Wij zetten graag op een rij waarom bestuurders zeker ten tijde van politiek-bestuurlijke onzekerheid een beroep moeten kunnen doen op sterke beleidsadviseurs... Lees meer
Hoe kun je je als beleidsmaker deze zomer efficiënt oriënteren op (nieuwe) politieke thema’s?
De zomermaanden zijn van oudsher een redelijk rustige periode. Collega’s wisselen elkaar af door hun vakanties en omvangrijke projecten worden in september weer opgepakt. Echter, deze zomer is wat spannender dan andere jaren. Momenteel is er nog geen nieuwe regering gevormd en zijn de voorbereidingen voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018 in volle gang. Deze ontwikkelingen zorgen voor een haast ‘gedwongen rust’.  Tijd om je als beleidsmaker te oriënteren op nieuwe en bestaande politieke thema’s! Maar hoe pak je dat handig aan?.. Lees meer
Drie uitdagingen in onzekere politiek en hoe ze je kunt tackelen
Met het voorlopig uitblijven van een formatie en de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 in het vooruitzicht, kunnen we op z’n zachtst gezegd stellen dat het onrustig is in het politieke speelveld. Een onzekere politieke situatie waarbij projecten in de ijskast worden gezet en beslissingen worden uitgesteld, zorgt er in veel gemeenten voor dat men vertraagt. Maar vertragen, of zelfs stilstaan, brengt grote risico’s met zich mee in een periode als deze. We helpen je door drie uitdagingen in een ander daglicht te zetten, zodat jij en je collega’s de vaart erin kunnen houden... Lees meer
COLUMN: Dagdromen in een politiek vacuüm
“Een toekomst als meteoroloog zat er voor mij niet in. Toch zal het naar verwachting een ‘hete en lange zomer’ worden. Althans, in politiek opzicht. Hoewel velen straks genieten van ‘zon, zee en strand’, werkt men in Den Haag aan een nieuw regeerakkoord en bereiden lokale lijsttrekkers hun campagnes voor. Een politiek vacuüm is daarmee een realiteit, want op zowel landelijk als lokaal niveau blijven de politieke dossiers voorlopig in de kast. Voor de beleidsmaker een saaie zomer zonder spanning? Integendeel!” Na zijn vorige column over de noodzaak van innovatie in het Sociaal Domein schrijft Commercieel Manager Frederik Peters deze keer over de rol van beleidsadviseurs in de huidige politieke situatie... Lees meer
De risico’s van stilstaan ten tijde van politiek-bestuurlijke onzekerheid
De titel zegt het al, we bevinden ons in een tijd van politiek-bestuurlijke onzekerheid. Dat klinkt natuurlijk vrij heftig, maar we mogen er vanuit gaan dat alle gemeenten op één of andere manier ‘voelen’ dat het uitblijven van een kabinetsformatie impact heeft. Sommige gemeenten zullen  wellicht terughoudender worden in hun idealisme, in andere gemeenten kunnen lopende trajecten tijdelijk stilgelegd worden. Kortom, we merken allemaal dat het ‘rommelt’ in Den Haag. Heel verleidelijk om dan voorzichtig achterover te leunen en af te wachten. Maar is dat wel zo verstandig?.. Lees meer
Welke belangrijke kansen liggen er lokaal voor de nieuwe coalitieperiode?
De gemeenteraadsverkiezingen 2018 komen eraan! Hoewel maart volgend jaar voor de meesten van ons nog ver weg lijkt, wordt er achter de schermen druk gewerkt aan verkiezingsprogramma’s en begrotingen. De aanloop naar de verkiezingen betekent ook dat veel projecten tijdelijk ‘on hold’ staan en geen impactvolle nieuwe projecten meer worden gestart. Pas als de nieuwe coalitie gevormd is en alle bestuurders geïnstalleerd zijn, mogen we weer roering verwachten. Maar dat betekent niet dat we stil moeten staan. Welke kansen zien we voor de nieuwe coalitieperiode en hoe kun je daar nu vast op inspelen?.. Lees meer
Waarom het uitblijven van een formatie ook kansen biedt
Volgens de laatste berichten is van een kabinetsformatie nog geen sprake. Onderhandelaars laten zich voorlichten en ondertussen passeren meerdere formateurs de revue. Formateur Zalm sluit niet uit dat er dat er begin augustus nog geen nieuwe regering is, wat zou betekenen dat het demissionair kabinet de begroting voor volgend jaar opstelt. Lang verhaal kort, het rommelt in Den Haag. Veel gemeenten houden de ontwikkelingen scherp in de gaten, maar ondernemen in de tussentijd nauwelijks actie. En dat terwijl deze periode juist kansen biedt om eens anders naar de dagelijkse praktijk te kijken!.. Lees meer
Drie thema’s waar beleidsadviseurs deze zomer hun tanden in kunnen zetten
Gedurende de zomermaanden ligt menig afdeling tijdelijk op haar spreekwoordelijke gat. Niet getreurd, deze rustige periode biedt tal van mogelijkheden! Ineens is er ruimte om wat vaker uit de waan van de dag te stappen. Je houdt af en toe tijd over om bij te praten met collega’s uit andere disciplines en om langlopende trajecten weer aandacht te geven. Voor veel beleidsadviseurs zijn de komende maanden het moment bij uitstek om (weer) aan de slag te gaan met dossiers die in de hectiek van alledag blijven liggen. Of om in alle rust nieuwe politieke thema’s te verkennen en te anticiperen op de lange termijn!.. Lees meer
Hoe bereik je minima die niet digitaal vaardig zijn?
Elke gemeente komt binnen minimabeleid en armoedebestrijding in aanraking met bepaalde groepen inwoners die minder digitaal vaardig zijn. Denk aan ouderen, migranten of mensen met een lichte verstandelijke beperking. Desalniettemin vraagt onze huidige maatschappij om enige basiskennis van het internet en werken met digitale middelen. Hoe zorg je er als gemeente voor dat je deze groepen voldoende betrekt in je minimabeleid? Hoe bereik je hen en hoe kun je deze groepen wijzer maken in de online wereld?.. Lees meer
Kindpakket ‘upgraden’? In drie stappen naar een activerend kindpakket
In 2017 kunnen alle gemeenten in Nederland dankzij demissionair staatssecretaris Jetta Klijnsma samen een flink bedrag besteden aan het terugdringen van kinderarmoede. De voorwaarden? Het budget moet geïnvesteerd worden in een kindpakket dat uitkeert in natura. De SER liet eerder dit jaar in een onderzoek weten dat kindpakketten in natura in opkomst zijn, maar dat slechts ongeveer de helft van de gemeenten al een kindpakket aanbiedt. Kortom, hoe kunnen we gemeenten zonder kindpakket helpen ermee te starten en hoe ondersteunen we gemeenten die de stap willen maken van declaratieregeling naar een kindpakket in natura? Een ‘upgrade’ voor het kindpakket!.. Lees meer
INFOGRAPHIC: Meest gestelde vragen over meedoenregelingen
Een meedoenregeling is een eenvoudige regeling waarin de gemeente bepaalde kosten vergoedt voor mensen met een laag inkomen. Denk hierbij aan de contributie van de sportvereniging of cursusgeld. Hierdoor kunnen zij meedoen in de samenleving. Wanneer de gemeente een meedoenregeling heeft kunnen gebruikers hun (gemaakte) kosten indienen. Als de ingediende declaratie in orde is, zorgt de gemeente er vervolgens voor dat het geld aan de rechthebbende wordt overgemaakt... Lees meer
Hoe maak je minimaregelingen meer toegankelijk?
Door diversiteit in lokaal beleid is de toegankelijkheid van minimaregelingen per gemeente zeer verschillend. Waar sommige gemeenten heldere uitleg en een eenduidige aanmeldprocedure presenteren, lukt het andere gemeenten nog niet om de mogelijkheden voldoende zichtbaar te maken. Onder de streep wil elke gemeenten inwoners met een laag inkomen waar mogelijk ondersteunen. Hoe zorg je ervoor dat deze mooie intentie samen met beschikbaar budget ook leidt tot effectieve armoedebestrijding? Hoe stimuleer je de doelgroep om gebruik te maken van minimaregelingen? En hoe verlaag je de drempel en maak je minimaregelingen meer toegankelijk?.. Lees meer
Gemeenteraadsverkiezingen 2018 moeten gaan over innovatie in het sociaal domein
AMCNEXXT vindt dat de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 in het teken zouden moeten staan van innovatie in het Sociaal Domein. Daarom hebben we onlangs alle partijbureaus van de grote politieke partijen benaderd met suggesties voor belangrijke thema’s voor de verkiezingsprogramma’s. In dit bericht vertellen we je daar graag meer over. Onderaan de pagina vind je tevens de infographic die de partijen hebben ontvangen, getiteld ‘Participatie door innovatie’... Lees meer
Waarom de Digitale Agenda 2020 zo belangrijk is voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018
De Digitale Agenda 2020, opgesteld door KING, vormt een leidraad voor gemeenten op het gebied van (digitale) dienstverlening. Hierin zijn de gezamenlijke ambities van gemeenten vastgelegd die te maken hebben met aansluiten bij, en effectief opereren in, de informatiesamenleving. Digitalisering van informatievoorziening biedt veel nieuwe kansen, maar het blijkt voor veel gemeenten toch lastig om in te spelen op deze ontwikkeling. Desalniettemin is digitalisering een belangrijk thema en moet de realisering ervan voltooid worden in de komende coalitieperiode. Hoe ver is jouw gemeente?.. Lees meer
Building communities op mondiaal niveau
Het motto van AMCNEXXT is ‘building communities’. We zien het als onze missie om samen te bouwen aan een samenleving waarvan iedereen deel uitmaakt en waar iedereen participeert, ook de mensen in kwetsbare groepen. Dat doen we op kleine schaal binnen onze organisatie met onze medewerkers en in lokale gemeenschappen in Nederland met onze opdrachtgevers. Maar het is voor ons ook heel belangrijk om building communities te vertalen naar hoger niveau*. Iedereen verdient immers een eerlijke kans om een goed bestaan op te bouwen. We nemen je mee naar Malawi, waar Trees Dercks meedoen mogelijk maakt... Lees meer
COLUMN: Focus op innovatie in sociaal domein geen wens maar noodzaak
“De eerste fase van de drie grote decentralisaties is inmiddels achter de rug. En laten we eerlijk zijn: die enorme opgave is – uitzonderingen daargelaten – best goed verlopen. Het feit dat de Transitiecommissie Sociaal Domein eind 2016 kon worden opgeheven, markeert de afronding van dit deel van deze ingrijpende gebeurtenis.” We vinden het belangrijk om kritisch te kijken naar trends in het sociaal somein. Wat betekenen deze trends voor gemeenten? Accountmanager Frederik Peters neemt je in zijn column vandaag mee in de recente ontwikkelingen. De titel van dit artikel belooft alvast een interessante conclusie die beleidsmakers aan het denken zet!.. Lees meer
Belangrijke aandachtspunten voor de voorjaarsnota 2018
Voor (lokale) politici een belangrijk moment, de voorjaarsnota komt er weer aan! De voorjaarsnota, of soms ook zomernota genoemd, dient als uitgangspunt voor de begroting van het daaropvolgende jaar. Het document geeft daarnaast inzicht in de beleidsmatige ontwikkelingen en de financiële prognose voor de komende vier jaar. AMCNEXXT heeft de belangrijkste ontwikkelingen in het sociaal domein voor je op een rij gezet... Lees meer
Inspiratiegesprek: van abstract concept naar concreet beleid
Het is niet niks, een decentralisatie opvangen en alles in goede banen leiden. Zeker als je ook nog te maken kunt krijgen met politieke onzekerheid, tekorten en naderende gemeenteraadsverkiezingen. Wij kunnen ons voorstellen dat het voor bestuurders en beleidsmakers binnen het sociaal domein een roerige tijd is. En soms is het dan wel fijn als je van gedachten kunt wisselen met professionals... Lees meer
Alles over het digitaliseren van een stadspas en geschikte systemen
Steeds meer gemeenten kiezen voor het digitaliseren van minimaregelingen. Daarbij speelt zeker mee dat er voor sommige gemeenten een tekort dreigt te ontstaan in het Sociaal Domein. De ervaring leert dat het digitaliseren en automatiseren van processen een flinke besparing kan opleveren. Daarnaast zorgt efficiënte uitvoering ervoor dat er zoveel mogelijk geld beschikbaar blijft voor de doelgroep. Wat levert digitaliseren op? En welke software is geschikt voor het digitaliseren van een stadspas? Wat kunnen de voordelen zijn voor jouw gemeente?.. Lees meer
Drie tips om te besparen op de uitvoering van minimabeleid
Iedere gemeente wil de beste dienstverlening voor haar burgers. Zeker voor de kwetsbare groepen in de samenleving, zoals mensen met een laag inkomen. Maar hoe belangrijk we minimabeleid ook vinden, feit is dat veel gemeenten afstevenen op een tekort in het Sociaal Domein. Tijd om eens te kijken hoe het efficiënter kan, zodat er wordt bespaard op de uitvoeringskosten en er zoveel mogelijk geld naar de doelgroep gaat. We geven je graag drie tips om te besparen op de uitvoering van minimabeleid... Lees meer
COLUMN: Intensieve samenwerking essentieel voor beveiliging en privacy bij gemeenten
Beveiliging en privacy zijn binnen veel gemeenten onderwerpen die hoog op de agenda staan. Het is immers belangrijk dat de burger kan vertrouwen op zorgvuldige behandeling van persoonsgegevens. Conceptmanager Edwin de Groote vertaalt belangrijke beveiligingsvraagstukken in het Sociaal Domein naar concrete oplossingen in onze software. In zijn column benadrukt hij het belang van samenwerking om optimale beveiliging te kunnen realiseren... Lees meer
U-pas: vier jaar succesvolle ontwikkeling
Vier jaar geleden, in 2013, nam AMCNEXXT de U-pas over van de gemeente Utrecht. Sindsdien heeft de pas, waarbij ook gemeenten Stichtse Vecht, IJsselstein, Houten en De Bilt zijn aangesloten, een succesvolle ontwikkeling doorgemaakt. Niet alleen zijn we erin geslaagd om de uitvoering verregaand te digitaliseren, ook het bereik en gebruik van de regeling zijn toegenomen. We nemen je in deze blog graag mee in het verhaal achter Bureau U-pas en hopen je te kunnen inspireren!.. Lees meer
PERSBERICHT: AMCNEXXT Voice Response voor project huurkorting Utrecht
Onlangs tekende de gemeente Utrecht voor de licentie voor een nieuw en bijzonder project! Dankzij de software van AMCNEXXT kunnen mensen die in aanmerking komen voor huurkorting telefonisch heel eenvoudig toestemming geven voor het verstrekken van hun gegevens aan de woningcorporatie. Het gaat niet over ‘telefonisch’ in de traditionele zin van het woord. Mensen kunnen 24 uur per dag bellen naar een geautomatiseerd systeem, waar zij met hun unieke code en ‘voice response’ kunnen aangeven dat zij hun gegevens willen delen met de woningcorporatie. Geen gedoe, voor iedereen toegankelijk en bovendien veilig!.. Lees meer
INFOGRAPHIC: Meest gestelde vragen over de stadspas
Op een stadspas wordt jaarlijks een budget toegekend door de gemeente. Dit budget kan ingezet worden bij aangesloten aanbieders. Wanneer een pashouder gebruik maakt van een voorziening, wordt een deel van het beschikbare budget direct afgeschreven. Bijvoorbeeld voor de contributie van de sportvereniging. Met een stadspas hoeft een pashouder geen bijdragen meer vooruit te betalen. Omdat vergoedingen in natura plaatsvinden, hoeft de gemeente daarnaast geen geld over te maken naar de pashouder. Dat maakt een stadspas laagdrempelig en toegankelijk! Meer weten? Download de overzichtelijke infographic!.. Lees meer
Wat betekent het voor de doelgroep als minimabeleid niet optimaal geregeld is?
Helaas hebben we zelfs in een rijk en welvarend land als Nederland nog te kampen met armoede. Bij veel gemeenten staat armoedebeleid gelukkig hoog op de agenda, al verloopt de uitvoering ervan niet altijd even soepel. Er valt nog veel te winnen op het gebied van efficiënt en effectief minimabeleid. Waar loopt de doelgroep tegenaan? Hoe kan je deze drempels als gemeente wegnemen? In dit artikel vind je een aantal eye-openers en handige tips voor het optimaliseren van minimabeleid... Lees meer
Software voor stichtingen: eenvoudig en veilig samenwerken met gemeenten
In het vormgeven en uitvoeren van minimaregelingen werken veel gemeenten samen met stichtingen en andere hulporganisaties. Zeker bij het kindpakket zijn vaak clubs als Stichting Leergeld, het Jeugd Sport Fonds of Stichting Uitgestelde Kinderfeestjes betrokken. Echter, de samenwerking tussen gemeente en stichting verloopt lang niet altijd vlekkeloos. Hoe zorg je bijvoorbeeld voor veilige uitwisseling van persoonsgegevens? Hoe verloopt de subsidiëring? Hoe meet je de resultaten? Beide partijen hebben er last van als dergelijke zaken niet optimaal geregeld zijn. Daarom bedacht AMCNEXXT de Charity module, waarmee stichtingen eenvoudig aangehaakt kunnen worden op het minimabeleid van de gemeente... Lees meer
CHECKLIST: Hoe toegankelijk is jouw gemeente?
Veel gemeenten kampen binnen het Sociaal Domein met laag bereik van regelingen. Zeker onder de noemer minimaregelingen is nog veel winst te behalen. Dat komt mede doordat elke gemeente haar eigen beleid vormgeeft en uitvoert. Die ‘couleur locale’ is heel waardevol, maar kan de effectiviteit van een regeling ook in de weg staan. Wanneer heb jij je voor het laatst verdiept in de manier waarop jouw gemeente regelingen aanbiedt? En wat gebeurt er als je eens door de ogen van je doelgroep kijkt? Deze checklist helpt je daarbij. Wij zijn benieuwd!.. Lees meer
COLUMN: alleen kun je veel bereiken, samen alles
Zichtbaar zijn in het Sociaal Domein, voor ons past een persoonlijke benadering daar goed bij. DGA Ria Maassen schrijft in haar column over de missie en visie van AMCNEXXT en vertelt het verhaal achter het motto 'building communities'. .. Lees meer
Driekwart van de kinderen met een U-pas maakt daar gebruik van
Het Utrechtse college laat in een brief aan de gemeenteraad weten dat op dit moment bijna driekwart van de kinderen met een U-pas daar ook daadwerkelijk gebruik van maakt. Voor de volwassen U-pashouders geldt dat zo’n 12% gebruik maakt van de regeling. Het gebruik van de U-pas is bovendien substantieel toegenomen sinds januari dit jaar. AMCNEXXT en de Gemeente Utrecht zijn trots op de bereikte resultaten... Lees meer
VIDEO: Een minimaregeling aanvragen in 2 minuten? Dat kan!
We hebben een nieuwe video voor je! In deze 'sneak preview' van de software van AMCNEXXT laten we je zien hoe een gebruiker een aanvraag kan indienen. Gemiddeld duurt het slechts twee minuten om het proces te doorlopen. Kijk je mee?.. Lees meer
Hoe kom ik tot innovatieve uitvoering van minimabeleid?
Veel gemeenten verwachten op termijn ernstige tekorten binnen het Sociaal Domein. Daarbij zien we dat veel statushouders instromen en het aantal (langdurig) arme gezinnen nog niet afneemt. Efficiënt minimabeleid is dan ook een must. In gesprekken met gemeenten merken we dat hier nog een wereld te winnen valt. Digitalisatie en innovatie worden veelal tegengehouden door bureaucratie en bestaande protocollen. Slechts in enkele gemeenten heeft men het ‘lef’ om armoedebeleid te ontwikkelen dat buiten de gebaande paden gaat. Na het lezen van dit artikel weet ook jij hoe jouw gemeente tot innovatieve uitvoering van minimabeleid kan komen... Lees meer
Aandacht voor prangende thema’s in verkiezingsprogramma’s gemeenten
AMCNEXXT ziet het als haar missie om mensen in een kwetsbare positie de mogelijkheid te bieden om volwaardig mee te kunnen doen in de samenleving. Elke dag opnieuw stellen we alles in het werk om deze mensen samen met onze opdrachtgevers optimaal te bedienen met passende regelingen en heldere communicatie. We zien echter dat efficiënt en effectief minimabeleid nog lang niet voor alle gemeenten vanzelfsprekend is. In de komende coalitieperiode kan binnen het Sociaal Domein nog veel werk verzet worden. Denk bijvoorbeeld alleen al aan het ontwikkelen van kindpakketten, gevoed door de Klijnsma-gelden. Om gemeenten een steuntje in de rug te bieden bij het voorbereiden van de gemeenteraadsverkiezingen in 2018, denken wij dat onderstaande thema’s een prominente plek verdienen in de leidraad voor de verkiezingsprogramma’s... Lees meer
Drie mythes over de stadspas ontkracht
Een stadspas biedt mensen met een laag inkomen de mogelijkheid om laagdrempelig deel te nemen aan de samenleving. Denk aan uitstapjes, muziekles, sport, reizen met het openbaar vervoer of het aanschaffen van een fiets. Daarnaast kunnen zij met de stadspas deelnemen aan initiatieven van maatschappelijke stichtingen en krijgen pashouders vaak ook korting bij ondernemers. Een mooie regeling dus! Helaas zijn nog maar weinig gemeenten enthousiast over deze vorm van minimabeleid. Daarom weerlegt AMCNEXXT drie veel voorkomende mythes over de stadspas... Lees meer
Een kindpakket, hoe doen andere gemeenten dat?
Binnen het Sociaal Domein is ontzettend veel aandacht voor kinderen in armoede. En gelukkig maar, want zelfs in een rijk land als Nederland groeien nog meer dan 400.000 kinderen op in een arm gezin. Daar komt het kindpakket om de hoek kijken, een bundeling van regelingen die als doel heeft om arme kinderen (weer) mee te laten doen in de samenleving en alle kinderen gelijke kansen te geven. AMCNEXXT vertelt je graag meer over kindpakketten en over hoe andere gemeenten daarmee omgaan... Lees meer
Hoe verbeter je de dienstverlening van jouw gemeente binnen het Sociaal Domein?
Iedere gemeente streeft naar optimale dienstverlening voor haar inwoners. Of dat nu gaat om administratie, informatievoorziening of hulp aan de balie, de gemeente wil er zijn voor de burgers. Dat geldt ook voor de regelingen binnen het Sociaal Domein. Veel gemeenten kennen allerlei initiatieven om arme kinderen, mensen in de bijstand of statushouders te helpen. Maar ondanks alle mooie intenties vallen bereik en gebruik van regelingen vaak nog tegen. Wat kun je doen om de dienstverlening binnen het Sociaal Domein voor jouw gemeente te verbeteren?.. Lees meer
Rijksoverheid noemt kindpakket gemeenten Westland en Utrecht als voorbeeld
Op de website kansenvoorallekinderen.nl heeft de Rijksoverheid informatie verzameld voor gemeenten die aan de slag willen met een kindpakket. Een mooi initiatief! De Rijksoverheid zet hiermee in op een vindbaar kindpakket en geeft tips over de communicatie over kindpakketten. Het ministerie van SZW spoort in haar nieuwe campagne de doelgroep aan om contact op te nemen met de eigen gemeente, wat gemeenten dwingt om hun informatie over de beschikbare ondersteuning op orde te brengen... Lees meer
Aan de slag met effectief armoedebeleid!
Effectief armoedebeleid, dat willen we allemaal wel! Helemaal als we daar ook nog termen als efficiënt, innovatief en kostenbesparend aan toe kunnen voegen. Wij vinden het heel belangrijk dat gemeenten actief bezig zijn met het verbeteren en aanscherpen van hun armoedebeleid. In deze blog stellen we je daarom een aantal belangrijke vragen die bijdragen aan effectief armoedebeleid... Lees meer
VIDEO: webinar kindpakketten terugkijken
Veel gemeenten zijn al een heel eind op weg met hun kindpakket en willen er alles aan doen om zoveel mogelijk arme gezinnen te helpen. Maar hoe doe je dat op een efficiënte manier? Dat blijkt soms nog knap lastig. Hoe implementeer je een kindpakket? Wat moet daar eigenlijk ‘in zitten’? En wat doe je als de eerste resultaten nog te wensen overlaten? Welke rol hebben stichtingen?.. Lees meer
Hoe kan ik in minimabeleid de kracht van de samenleving benutten?
Als gemeente wil je graag mensen in een kwetsbare positie helpen. Maar het is helemaal mooi als er ook verbindingen ontstaan in de lokale gemeenschap, waardoor inwoners elkáár kunnen helpen. Uiteindelijk wil je de samenleving in jouw gemeente meer verbinden en zorgen dat iedereen mee kan doen, ook mensen met een laag inkomen. Hoe kun je de kracht van de samenleving daarbij benutten?.. Lees meer
Drie manieren om mensen met een laag inkomen in jouw gemeente te helpen
Als je dit leest ben je waarschijnlijk, net als vele collega-beleidsmakers, begaan met de arme huishoudens in je gemeente. Je wilt ze helpen en passende ondersteuning bieden, zodat zij (weer) kunnen ervaren hoe het is om midden in de samenleving te staan. Een mooi streven, maar hoe doe je dat? We laten je graag zien hoe je op drie manieren mensen met een laag inkomen kunt helpen in jouw gemeente... Lees meer
PERSBERICHT: stap in de wereld van AMCNEXXT
Advies- en uitvoeringsorganisatie in het Sociaal Domein AMC Consultancy B.V. presenteert zich vanaf 3 april onder een nieuwe naam: AMCNEXXT! Bij deze nieuwe naam horen niet alleen een gloednieuwe website en frisse huisstijl, maar ook een nieuwe focus. De kleine, dynamische organisatie verlegt haar ‘core business’ van beleid en uitvoering naar software en digitalisering. Onder het motto ‘building communities’ verbindt AMCNEXXT gemeenten, stichtingen en doelgroepen met elkaar. Dit komt tot uiting in de introductie van een innovatieve software voor minimaregelingen, die tevens de naam AMCNEXXT draagt. De software werd eerder al door de club aangekondigd in een open brief aan demissionair-staatssecretaris Jetta Klijnsma... Lees meer
Alles over de meest voorkomende minimaregelingen binnen het Sociaal Domein
Elke gemeente kent wel een groep inwoners met een laag inkomen. Huishoudens die maar op het nippertje kunnen rondkomen of het elke maand nét niet redden. Gelukkig kennen veel gemeenten met veel aandacht voor het Sociaal Domein en een actief minimabeleid. Voor gemeenten die hun minimabeleid willen uitbreiden of verbeteren, hebben we in dit artikel de meest voorkomende minimaregelingen op een rij gezet... Lees meer
HOW TO: het bereik van minimaregelingen vergroten
Hoe kun je het bereik van een minimaregeling optimaliseren? De term ‘bereik’ geeft aan welk percentage van je doelgroep op de hoogte is van de regeling. Communicatie over de regeling is hierbij van groot belang. Indicatoren voor bereik zijn bijvoorbeeld het adressenbestand aan wie je een mailing hebt verstuurd, de bezoekers van je facebookpagina of inwoners die in aanmerking zouden kunnen komen voor de regeling. We geven je graag drie tips om het bereik van een regeling te vergroten... Lees meer