Bestrijding van kinderarmoede opnieuw speerpunt bij Rutte III

Bestrijding van kinderarmoede opnieuw speerpunt bij Rutte III

Na een formatieperiode van maar liefst 208 dagen lag er dan eindelijk een regeerakkoord. VVD, D66, CDA en ChristenUnie gaan samen regeren onder kabinet Rutte III. Op dinsdag 10 oktober werden de plannen gepresenteerd. Natuurlijk hebben wij het regeerakkoord voor je doorgespit en zetten we in deze blog onze belangrijkste bevindingen voor je op een rij. Er is opnieuw aandacht voor de bestrijding van schulden en armoede. Het terugdringen van het aantal kinderen dat opgroeit in armoede komt daarbij ook aan bod. Na de structurele gelden van het kabinet Rutte II en de Klijnsma-gelden wordt er ook komende jaren nog eens 80 miljoen extra vrijgemaakt om armoede in Nederland te bestrijden. Dat is goed nieuws!


 
Publicatiedatum: 07-11-2017
Extra aandacht voor armoede
In 2016 maakte Rutte II al structureel 100 miljoen per jaar vrij voor het programma ‘Kansen voor kinderen’. Met dit programma streed zijn kabinet om kinderen een eerlijke kans geven om mee te doen in de samenleving. Op school, maar ook daarbuiten. Daar bovenop kwamen de Klijnsma-gelden van nog eens 100 miljoen, waarvan het gros in het gemeentefonds terecht kwam. De Klijnsma-gelden moeten een positieve impuls geven aan de ontwikkeling van effectief kindgericht armoedebeleid. En dit houdt meer in dan het ophogen van bestaande regelingen. Heeft jouw gemeente moeite om de gelden op een effectieve manier voor de juiste doelgroep in te zetten? We geven je graag 5 tips om de Klijnsma-gelden effectief in te zetten.

80 miljoen extra
En nu in kabinet Rutte III is er opnieuw aandacht voor armoede. Dat blijkt uit de volgende twee regels in het regeerakkoord: “Het kabinet zal extra middelen beschikbaar stellen voor het voorkomen van schulden en de bestrijding van armoede - in het bijzonder onder kinderen.” En dit statement heeft een behoorlijke impact. Om armoede terug te dringen wordt de komende jaren 80 miljoen vrijgemaakt. 30 miljoen in 2018, 25 miljoen in 2019 en nog eens 25 miljoen in 2020. Het leeuwendeel hiervan zal net als de extra gelden van Rutte II en de Klijnsma-gelden in het gemeentefonds terechtkomen. En dat is positief nieuws, want dat betekent dat de gemeenten de weg die ze zijn ingeslagen in hun minimabeleid, kunnen vervolgen.

Kansen voor de toekomst
Veel gemeenten zijn al gestart met investeren in digitalisering van minimaregelingen. Denk aan het kindpakket, de stadspas, etc. Een zeer goede zaak, want op de korte termijn kun je als gemeente door de digitalisering nieuwe doelgroepen bereiken, bijvoorbeeld de jongere generatie die digitaal zeer vaardig is. En tegelijkertijd levert digitalisering op de lange termijn ook een fikse besparing in de uitvoeringskosten op. Meer lezen? We hebben hieronder een aantal interessante blogs voor je verzameld: