Digitaliseren met behulp van een SaaS-oplossing

Digitaliseren met behulp van een SaaS-oplossing

De maatschappij verandert en als gemeente kun je niet anders dan daarin meegaan. Digitalisering wordt steeds belangrijker en onder de noemer de Digitale Agenda 2020 (DA2020) krijgen gemeenten handvatten om in 2020 volledig digitaal hervormd te zijn. Maar wat betekent dit concreet voor jouw gemeente? In dit artikel lees je wat de voordelen zijn van digitaliseren en vertellen we je meer over wat de SaaS-oplossing van AMCNEXXT daarin kan betekenen.


 
Publicatiedatum: 06-03-2018

Digitaliseren bespaart tijd
Tijd is geld en voor ambtenaren is dat niet anders. Een belangrijk voordeel van digitalisering is dan ook de tijdsbesparing die het oplevert. Aanvragen en declaraties voor minimaregelingen kunnen door gebruikers eenvoudig online ingevoerd worden in het gebruiksvriendelijke systeem en dat betekent voor de medewerkers van de gemeente een snellere afhandeling. De doorlooptijd wordt daarmee aanzienlijk verkort en bovendien ben je niet afhankelijk van de tijdigheid van de postbezorging. Maar dit betekent ook dat dit moeilijkheden kan opleveren voor mensen die minder digitaal vaardig zijn. Probeer daarom als gemeente de banden met intermediairswarm te houden, zodat zij zich kunnen inzetten om de mensen die minder goed met een computer overweg kunnen, te helpen.

Alle informatie op een plek
In een maatschappij waarbij iedereen voortdurend prikkels van buitenaf krijgt, is het houden van overzicht erg belangrijk. Digitalisering kan daar een essentiële bijdrage aan leveren. Voor afnemers betekent het werken in een online omgeving immers dat het aanbod in een oogopslag duidelijk is en voor de gemeente betekent dit een systeem waarin direct alle gegevens van de betrokkenen terug te vinden zijn. Alle informatie staat overzichtelijk op één plek en is eenvoudig terug te vinden. In de webshop van het systeem van AMCNEXXT kiest de gebruiker zelf voor de regelingen waar hij gebruik van wil maken en de verantwoordelijkheid en de regie blijven daarmee ook bij hemzelf liggen. Het is daarmee niet alleen handig, maar het bevordert tevens de zelfredzaamheid.

Software as a Service
De ‘moderne’ burger weet al bijna niet beter of alles gaat online. Digitaal werken sluit daarmee naadloos aan op de snel veranderende technologie en behoeften van de burger. Software as a Service, ofwel SaaS-technologie, is een manier van software aanbieden, waarbij de gebruiker enkel de online dienst afneemt. AMCNEXXT zorgt voor de doorontwikkeling en stabiliteit van het systeem en de gemeente kan zich volledig focussen op het uitvoeren van de minimaregelingen. Er zijn geen aflopende licentieovereenkomsten of storende updates en toch ben je verzekerd van de nieuwste en meest gebruiksvriendelijke systemen. Doordat er verschillende modules worden aangeboden, kan de gemeente zelf kiezen of een stadspas, een kindpakket of een meedoenregeling wordt opgenomen in de software en daarin eenvoudig op- en afschalen. En dat alles kan eenvoudig binnen hetzelfde innovatieve systeem en tegen aanvaardbare kosten. 

Onder andere  gemeenten Beuningen en Veenendaalmaken al gebruik van onze innovatieve software. Hoe zij invulling geven aan hun beleid lees je op onze case-pagina. Wil je zelf ervaren wat onze software voor jouw gemeente kan betekenen, vraag dan een kosteloze demo aan.