Drie tips voor structurele aanpak van kinderarmoede

Drie tips voor structurele aanpak van kinderarmoede

Leven in armoede doet iets met een gezin. Dagelijks wringen ouders en verzorgers zich in allerlei bochten om de eindjes aan elkaar te knopen en treffen ze impopulaire maatregelen om het iedere maand weer te kunnen redden. Het staat als een paal boven water dat ook de kinderen de stress in huis voelen en dat dit invloed heeft op hun doen en laten. Een extraatje verlicht de spanning in de lopende maand wellicht, maar volgende maand zijn de problemen weer terug. Daarom is het tijd voor een structurele aanpak. Met deze tips pak je de kinderarmoede in jouw gemeente structureel aan.


 
Publicatiedatum: 13-02-2018
Geef kinderen de regie
Verschillende gemeenten werken al met kindpakketten. Vanuit deze pakketten worden essentiële zaken als schoolspullen, een warme winterjas en bepaalde sport- en cultuuractiviteiten vergoed. Een goede zaak, maar slechts effectief als het zijn doel ook bereikt. Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer waarschuwt dan ook dat de middelen ouders moet ontzorgen en kinderen moet voorzien in een behoefte, anders blijven het slechts lapmiddelen. Dat concludeert de Kinderombudsvrouw in het rapport 'Alle kinderen kansrijk'. Zij pleit daarom voor inspraak van kinderen als het gaat over de inhoud van het pakket. Wie kan immers beter aangeven waar behoefte aan bestaat dan het kind zelf?

De gemeenten Veenendaal en Beuningen hebben dit principe van regie nemen al toegepast in het kindpakket. Jongeren vanaf 12 jaar kiezen zelf waar zij het beschikbare geld aan willen besteden en na goedkeuring van de ouders ontvangen ze een bevestiging per e-mail, die ze bij de deelnemende aanbieder kunnen verzilveren. 

2. ‘Regeling’ leuke dingen en acties
Naast het zelf kunnen kiezen, pleit de Kinderombudsvrouw ook voor inspraak in de keuzemogelijkheden. De gemeente Beuningen biedt daarom naast de ‘standaardregelingen’, zoals een regeling voor het behalen van zwemdiploma A en een regeling voor sport en cultuur, ook een regeling voor leuke dingen en acties. Wat hier wordt aangeboden, wordt volledig ingevuld door lokale aanbieders. Gebruikers betalen nu een klein deel zelf, maar het aanbod neemt daarmee wel toe. Gebruikers zijn overigens ook welkom om zelf suggesties te doen voor aanbieders of aanbod dat zou kunnen worden toegevoegd aan het kindpakket.

3. Zorg dat de regelingen bekend zijn bij de inwoners
Gezinnen die moeten rondkomen van een minimuminkomen weten lang niet altijd van het bestaan van alle regelingen af. Voor de gemeente ligt daar dan ook een belangrijke taak. De gemeente Veenendaal organiseerde in december vorig jaar bijvoorbeeld een Facebookcampagne om het bereik van de regelingen te verbeteren.

Hoe communiceert jouw gemeente over de regelingen met haar inwoners? Lees meer in het artikel How to: het bereik van minimaregelingen vergroten.