PERSBERICHT: Gemeente Beuningen en AMCNEXXT ontwikkelen Kindpakket Beuningen

PERSBERICHT: Gemeente Beuningen en AMCNEXXT ontwikkelen Kindpakket Beuningen

In een persgesprek maakte de gemeente Beuningen op 7 november bekend dat inwoners met een laag inkomen begin 2018 gebruik kunnen gaan maken van Kindpakket Beuningen. Dit kindpakket is bedoeld voor alle kinderen in Beuningen die door de financiële situatie thuis worden beperkt in hun mogelijkheden om maatschappelijk te participeren. Naar schatting zullen meer dan 500 kinderen van 4 tot 18 jaar volgend jaar gebruik kunnen maken van het kindpakket. Met Kindpakket Beuningen zorgt de gemeente er samen met lokale winkeliers, verenigingen, scholen en hulporganisaties voor dat álle kinderen de kans krijgen om mee te doen en zich te ontwikkelen in de breedste zin van het woord. AMCNEXXT verzorgt vanuit haar projectorganisatie de uitvoering van Kindpakket Beuningen.


 
Publicatiedatum: 08-11-2017
Ondersteuning met uitgebreide regelingen
In Kindpakket Beuningen biedt de gemeente ten minste een Sport- en Cultuurregeling, een regeling voor Zwemdiploma A, een regeling voor Digitale Leermiddelen en Schoolreisje voor zowel de basisschool als het middelbaar onderwijs. Vanuit andere betrokken partijen kan/zal het kindpakket worden aangevuld met onder andere een gratis abonnement op de Bibliotheek, Sjors Sportief en Sjors Creatief en activiteiten van Stichting Perspectief. Verdere specificaties in termen van leeftijd en budget worden per regeling eind 2017 bekend gemaakt op de website van Kindpakket Beuningen.

Belangrijke rol voor lokale aanbieders
Het kindpakket is een samenhangend pakket van regelingen en voorzieningen die zijn gericht op de participatie van kinderen. Dit betekent dat relevante lokale verenigingen en organisaties op de hoogte moeten zijn van het kindpakket en hun activiteiten via het kindpakket moeten kunnen aanbieden. Daarbij valt uiteraard te denken aan de (sport-) verenigingen, maar ook aan zaken als Sjors Sportief, de bibliotheek, activiteiten van Stichting Perspectief. Perspectief kan bruggenbouwers inzetten voor deze kinderen vanuit het project Aangenaam kennis te maken. Deze ondersteuning kan worden ingezet door het Sociaal Team of de klantmanagers Inkomen, in overleg met Perspectief eventueel na een signaal van de organisatie of vereniging. Via een uitgebreide campagne worden lokale aanbieders benaderd om te bespreken of en met welk aanbod zij zouden willen aansluiten bij Kindpakket Beuningen.

In enkele kliks geregeld
Op de website van het kindpakket is vanaf eind 2017 alle informatie over de regelingen van Kindpakket Beuningen te vinden, evenals de spelregels. In enkele kliks kunnen potentieel rechthebbenden online een aanvraag indienen voor toetreding tot het kindpakket. Lokale organisaties hebben hun eigen pagina, waarop zij in een webshop-achtige omgeving hun aanbod digitaal presenteren. Gezinnen en kinderen met een kindpakket kunnen in hún online omgeving bovendien binnen hun budget direct boekingen plaatsen voor spullen of activiteiten. Met de bevestigingsmail kunnen zij eenvoudig hun bestelling ophalen bij de betreffende aanbieder. Jongeren van 12 jaar en ouder krijgen een eigen account en mogen zelfstandig boekingen plaatsen. Dit alles maakt Kindpakket Beuningen tot een modern en innovatief activerend kindpakket.

Meer nieuws over Kindpakket Beuningen

Benieuwd naar onze andere projecten? Bekijk ook eens de Case van Kindpakket Veenendaal!