Samen met het onderwijs kinderarmoede terugdringen

Samen met het onderwijs kinderarmoede terugdringen

Uit diverse onderzoeken blijkt dat 1 op de 9 kinderen opgroeit in armoede. Als we dit aantal afzetten tegen het aantal kinderen in een gemiddelde schoolklas, dan betekent dit een vrij grote kans dat de docent in zijn of haar klas te maken heeft met minimaal één geval van kinderarmoede. Scholen hebben dan ook een sleutelrol als het gaat om het effectief uitvoeren van het minimabeleid in de gemeente. In dit artikel vertellen we je hoe scholen een belangrijke bijdrage kan leveren aan het terugdringen van kinderarmoede.


 
Publicatiedatum: 27-02-2018

Signaleren van kinderarmoede in de klas
De school heeft dagelijks (bewust of onbewust) contact met de doelgroep en kan hierdoor goed inschatten waar kinderen uit armere gezinnen behoefte aan hebben. In de klas kan op een laagdrempelige manier worden gesproken over armoede. De leerkracht kan iets uitleggen over het ontstaan van armoede en in een kringgesprek het onderwerp bespreekbaar maken. DeWeek van het geld’ is een mooie gelegenheid om in de klas over dit onderwerp te praten. Tijdens deze week, die in maart 2018 gehouden wordt, leren kinderen hoe ze verantwoord moeten omgaan met geld. Door op een speelse manier het onderwerp bespreekbaar te maken, kan de leerkracht bij de kinderen peilen waar behoefte aan is. In de vertrouwde setting van de klas, zal een kind hier sneller uitspraken over doen, dan wanneer dit via een enquête uitgevraagd wordt.

Download infographic stichtingenInformeren en doorverwijzen
Naast het signaleren van armoede en het verzamelen van waardevolle informatie over de doelgroep, kan de school ook een belangrijke informatiebron zijn, als het gaat om de minimaregelingen in jouw gemeente. Door informatie te geven over het onderwerp en met ouders en kinderen in gesprek te gaan, worden niet alleen de taboes rondom armoede weggenomen, maar kan de school de doelgroep ook wijzen op de mogelijkheden binnen de gemeente. Voor veel ouders die het financieel niet makkelijk hebben, blijft het steeds weer een puzzel hoe de kosten voor schoolspullen, een computer of andere schoolbenodigdheden betaald kunnen worden, terwijl in veel kindpakketten juist hiervoor een regeling is getroffen. Eventueel kan de school een indicatie afgeven voor aanvullende regelingen binnen het pakket, zoals bijvoorbeeld in Beuningen gebeurt voor digitale leermiddelen en in Veenendaal voor huiswerkbegeleiding.

De school als aanbieder in het kindpakket
Schoolreisjes of examenreizen zijn vaak kostbare aangelegenheden en niet alle ouders hebben het geld om hun kind mee te laten gaan met de rest van de klas. Voor dit soort gelegenheden kan de school aanbieder worden binnen het kindpakket. Ook voor een tegemoetkoming in de ouderbijdrage kan de school als aanbieder optreden binnen het kindpakket.