Trend: Wat je moet weten wanneer je aan de slag gaat met digitalisering

Trend: Wat je moet weten wanneer je aan de slag gaat met digitalisering

Digitalisering is het kernbegrip van de 21e eeuw. Ook voor de uitvoering van minimaregelingen is het belangrijk dat er door gemeenten wordt meegegaan in deze ontwikkeling. Niet voor niets is er de DA2020. Digitalisering is een manier om gemeentelijke dienstverlening niet alleen beter en toegankelijker, maar ook nog eens goedkoper te maken. Digitalisering vergroot niet alleen je efficiency, het biedt ook mogelijkheden voor een groter bereik. Het is daarbij van belang om rekening te houden met inwoners die hierbij hulp nodig hebben en voor wie digitalisering niet geheel vanzelfsprekend is. De voordelen van digitalisering en de zaken waar je rekening mee moet houden, delen we met je in dit artikel.


 
Publicatiedatum: 15-02-2018

Communicatie met de doelgroep
Minimaregelingen zijn alleen succesvol als ze de inwoners ook daadwerkelijk bereiken. Informatie over de regelingen moet daarom toegankelijk en laagdrempelig te verkrijgen zijn. Eenvoudig taalgebruik en verwijzen naar instanties die hulp kunnen bieden, zijn daarbij onmisbaar. Inwoners die niet of onvoldoende digitaal vaardig zijn of geen computer hebben, kunnen worden doorverwezen naar de bibliotheek, scholen in de buurt of behulpzame buren. Alle begin is moeilijk en soms kan het helpen om even mee te kijken en de gebruiker op weg te helpen. Al snel zal deze ontdekken dat digitaal communiceren veel voordelen biedt.

Voordelen van digitalisering
De AMCNEXXT-software biedt de mogelijk van een webshop waar alles overzichtelijk op een plek wordt weergegeven en is bovendien erg gebruiksvriendelijk. Gebruikers, aanbieders en hulporganisaties kunnen op ieder moment inloggen en zien wat de status is van een aanvraag of boeking. De aanvraagprocedure wordt sneller doorlopen, omdat men niet meer afhankelijk is van postbezorging. Met een druk op de knop wordt de aanvraag verzonden, kan een boeking worden gemaakt of kan een declaratie worden ingediend. Doordat de gebruiker kan inloggen op ieder gewenst moment en zelf kan kiezen waar hij behoefte aan heeft, houdt hij zelf de regie.

Digitalisering in de vorm van een stadspas
Een mooi voorbeeld waarbij digitalisering een belangrijke bijdrage levert aan het succes van de regeling is de digitalisering van de stadspas. Digitalisering en automatisering van een dergelijk product houden de uitvoeringskosten voor de gemeente laag en leveren daarom een belangrijke besparing op. Maar ook de gebruiker heeft profijt van deze ontwikkeling. Aan de pas wordt een budget toegekend, dat de gebruiker kan besteden bij de deelnemende organisaties. Voorschieten is niet meer nodig en er hoeft ook geen geld op de pas geladen te worden, omdat het enkel om vergoedingen in natura gaat. En ook niet onbelangrijk, er is de mogelijkheid om zowel een fysieke als een virtuele pas aan te bieden!

Ben je geïnteresseerd in digitalisering van minimabeleid en technologische ontwikkelingen? Dan zijn deze artikelen echt iets voor jou: